Pakt między wolnymi ludźmi

Za pomocą tego Paktu wszystkie rzeczywistości i ludzie, którzy dają im życie, którzy walczyli i walczą, każdy zgodnie z własnym powołaniem, w obronie integralności i godności człowieka, jego praw i wolności, oddają się nawzajem. wzajemne uznanie, potwierdzające niezastąpioną wartość i wyjątkowość innych.

Dzięki temu Paktowi wszystkie realia i ludzie, którzy dają im życie, deklarują, że są gotowi, w każdym czasie i miejscu, nieść sobie wzajemną pomoc, jak tylko mogą. Być może nawet sam, z wyraźnym i oczywistym wyrazem ludzkiej bliskości i solidarności.

Za pomocą tego Paktu wszystkie realia i ludzie, którzy dają im życie, uznają wysokie moralne i społeczne znaczenie tego porozumienia, deklarując gotowość do rozszerzenia go na wszystkich ludzi i wspólnoty, obecne i przyszłe, poruszone tym samym duchem, którego uczestnictwo jest brane pod uwagę. fundamentalne, aby ożywić nową, zorganizowaną rzeczywistość ludzkiej solidarności.